Centro Educativo

Ajpopoli  Ak'Wala

Comalapa - Guatemala

 

Meer informatie over dit project of over andere projecten van Het Mayakind van Nu?

Mail naar gust@mayakind.be

Welkom op deze website.

Hier vindt u informatie over het Centro Educativo Ajpopoli Ak'Wala, een school in Comalapa - Guatemala.

Een school die gebouwd en tot 2007 gesteund werd door de Vlaamse vzw Het Mayakind van Nu.

Ook over het einde van deze samenwerking en over de doorstart naar het Liceo Nuevo Horizonte vindt u informatie op deze pagina.


Gust Verswyvel

Voorzitter Het Mayakind van Nu

Ontstaan van het werk in Guatemala

In april ‘98 kreeg Gust een vraag om hulp om een klein schooltje met de naam Ajpopoli AkWala in Comalapa in Guatemala overeind te houden. Gust, die niks kan weigeren, vond 12 liefdevolle peetouders bereid een kind financieel te sponsoren.  Later deed een tweede plaatselijke school ook een beroep op hulp van Gust en Ghislaine.


Het blijft nog altijd een stukje nostalgie. Wij keken binnen, curieus zoals een toerist curieus kan zijn, kinderen wenkten, een deur ging open. Een ganse toekomst kinderen. Op hoge banken, enthousiast opverend. De juf in een hoek. Daar alleen was nog kans om een stoeltje te zetten. Je hart wordt dan een doorweekte poeperkoek. De glimlach van de kinderen trekt jou in hun wereld. Je bent verloren, de winnaars zijn de kinderen. De vlag ging omlaag, wij konden niet anders dan starten.


Geboorte van de vzw ’t Mayakind van (n)u

In 2000 richtten Gust en Ghislaine “ ’t Mayakind van (nu)” op, een vzw die moest instaan voor het betalen van huur van de school, salarissen van de leerkrachten, schoolmateriaal, water, elektriciteit … Bij het project behoorden intussen 208 leerlingen. 170 werden gesponsord door een peetouder die destijds elke maand 500 Bfr betaalde.

In stroomversnelling

In het voorjaar van 2001 vertrekt een eerste groep peetouders voor een bezoek aan hun petekind(eren). Om alle peetouders gezellig samen te brengen wordt een eerste peetouderfeest georganiseerd. Datzelfde jaar wordt er door ‘t Mayakind een grond aangekocht om zelf een school te kunnen bouwen. In totaal worden er nu al 252 kinderen gesponsord.

Om het stukje grond dat wij op het oog hadden te kunnen kopen hebben wij aan de peetouders vierkanten meters grond te koop aangeboden tegen 500 frank per m². De kopers kregen een symbolische aankoopakte als “eigenaar van een lapje grond in Guatemala”. Wij hebben het nodige geld ingezameld. De peetouders waren overtuigd dat de kinderen recht hadden op een eigen school en dat grond kopen daartoe de eerste stap is.

Het bouwen van een school

2002 is het bouwjaar voor de nieuwe school en om te bouwen heb je stenen nodig. Om een school te bouwen heb je heel veel stenen nodig. Om die in Guatemala te kunnen kopen zijn we hier bakstenen gaan verkopen. Weer hebben de peetouders van ‘t Mayakind van nu zich enthousiast ingespannen en hebben het nodige materiaal aangekocht om op hun grond een school te bouwen.  Lokaal na lokaal wordt afgemaakt. Er worden door ’t Mayakind nieuwe bankjes gekocht. Er wordt begonnen met een bibliotheek met handboeken.


Een nieuwe school

Het nieuwe schooljaar in januari 2003 vangt aan in de nieuwe school. Er is een Preprimaria, een lagere school (Primera) en een eerste jaar middelbaar onderwijs (Básico): samen goed voor 372 leerlingen + 45 middelbare school leerlingen.

Er worden 12 computers en 25 typemachines aangekocht. Die aankopen kunnen wij alleen realiseren dankzij trouwe sponsors. Een volledig ingerichte keuken en de uitrusting voor een werkatelier worden mogelijk door de steun van Rotaryclub Keerbergen-Essen (Duitsland).


In 2005 zijn er reeds 591 leerlingen en 14 leerkrachten. Tegen de aanvang van het nieuwe schooljaar steken de ouders van de leerlingen de handen uit de mouwen en worden de klaslokalen spic & span geschrobd. Door de oprichting van Familiehulp moeten de noden in de allerarmste gezinnen verlicht worden. Directeur Pantaleón en zijn vrouw Camila worden uitgenodigd voor een bezoek aan ons land. In oktober studeren de eerste leerlingen van het middelbaar onderwijs af. Tegen het einde van het jaar komt er treurig nieuws: Directeur Pantaleón is onverwacht overleden, dit zou later een keerpunt worden in onze samenwerking.


Andere directie

In 2006 zijn er 463 leerlingen in de lagere school, 153 volgen middelbaar onderwijs en 12 studenten ontvangen een studiebeurs voor verdere studies buiten de school (Carrera). Adalberto wordt directeur van de lagere school en Camila directrice van het middelbaar.

In Comalapa heeft Gust een ontmoeting met de supervisor, verantwoordelijke voor 60 scholen in Guatemala, die aangenaam verrast is dat een groep van 500 peetouders en sympathisanten de ruggengraat vormen van het Mayakind project.

De ommekeer van 2007

2007 begint in mineur. Problemen met de Guatemalteekse schooldirectie leiden ertoe dat we naar een andere school moeten uitkijken. Gust en Ghislaine bieden deze crisis het hoofd en reizen met spoed af naar Comalapa. Zij worden er opgewacht door vaders, moeders en kinderen met honderden kaarsjes. Samen met Adalberto wordt het “Proyecto Educativo Mayakind” opgericht. 324 leerlingen van de lagere school en 74 leerlingen van het middelbaar worden verspreid over 6 verschillende scholen. Samen met 17 leerlingen van de Carrera telt het Proyecto Educativo Mayakind 415 leerlingen.


Het Proyecto Educativo Mayakind is het totaalpakket van onze hulp in Guatemala. Het belangrijkste deel in het project is de lagere school en het middelbaar onderwijs. Verder de Asistencia Familiar of familiehulp, de medische kosten van de leerlingen en de studiebeurzen voor studenten in het voortgezet onderwijs. 

Een school op verplaatsing in 2007 en 2008.

Toen wij op 2 januari 2007 toegang ontzegd kregen tot de lokalen van het Centro Educativo Ajpopoli  Ak'Wala en door de directrice Camila onze hulp werd geweigerd stonden wij, maar vooral de schoolgemeenschap voor een moeilijk moment.

Toen alle leerkrachten van de lagere school met het Mayakind verder wilden en drie vierden van de leerlingen hen zou volgen moest er een oplossing worden gevonden. Met aangeboden hulp van andere scholen konden wij met de lagere school terecht in de gebouwen van een Staatsschool die in de namiddag vrij waren.


Met veel energie en de steun van mensen hier en ginder hebben wij twee jaar een school “op verplaatsing” gehad.


2008 kregen wij de toestemming een nieuwe school te beginnen. Nuevo Horizonte, heel duidelijk. Een nieuwe horizont.

Wij huurden leegstaande lokaaltjes die eigenlijk gebouwd waren voor restaurantzaaltjes. De lokalen werden volgepropt, een secretariaat met houten planken en een eerste middelbaar in een soort van berghut.

In dat jaar kochten wij bouwgrond. De eigenaar wilde alleen per twee stukken verkopen. Wij hadden voor de bouw er maar één … nodig. Wel ons geldezeltje  aanspreken. De aankoop van twee stukken een hele belegging naar de toekomst. Nu kon er een school komen met een ruim speelpark, een officiële basketbalveld dat omgetoverd kan worden tot basket voor de kleintjes en tot een voetbalveld of volleybalterrein. is de bouw van de eerste noodzakelijke klassen klaar. Verhuizen naar onze eigen nieuwe school.


En dat de school mooi is kan je afleiden uit de commentaar van de leerlingen en ouders en van de felicitaties van de bezoekers uit België. 


Hierbij nogmaals onze dank voor elke euro steun die wij extra kregen en die het mogelijk maakte te bouwen aan de toekomst van de kinderen van Comalapa.

Ook onze dank aan de vaders en moeders van kinderen op school die ons zo spontaan steunden met hand (de vaders die helpen aan de bouw) en tand (de moeders die maaltijden klaar maakten).